Etatslederne på klarspråkskurs

Statens vegvesen har toppledere som vet at kunsten å skrive klart starter i hodet. Klare tekster krever klare hoder – og da må lederne ha de klareste hodene. Derfor har alle etatslederne deltatt på et mini-kurs i klarspråk og ledelse.

Kommunikasjonsdirektør Sissel Faller tok initiativet.- Jeg vil at alle topplederne skal forstå hva vi oppnår med å skrive klart og tydelig, sier hun. – Informasjon fra det offentlige skal være forståelig for alle. Det betyr at vi må skrive klart og tilpasse språket etter hvem vi skriver for.

Lederne våre har et stort ansvar i klarspråksarbeidet. De skal gå foran, oppmuntre og legge til rette for at medarbeiderne kan skrive så mottakerne forstår. Ivrige medarbeidere som vil skrive klart, men blir stoppet av en leder, får ikke gjort jobben sin. Lederne må være gode ambassadører og rollemodeller for sine ansatte.

Og nå skal resten følge på. Vi har laget egne lederkurs, både 1-dagskurs og kortere kurs, som retter seg mot lederne våre. Vi har rundt 400 linjeledere i Statens vegvesen, så det er mange å kurse! Vi vet også at mange av lederne tar e-læringskurset vi har laget, og er godt rustet til å veilede medarbeiderne sine.

Klarspråk er en holdning, ikke en skrivestil. Og det starter hos ledelsen.

Reklamer