Språkarbeid også i 2012

Opprinnelig skulle vårt klarspråkprosjekt holde på til og med februar 2012. Men arbeidet er så godt mottatt, og sett på som så viktig, at vi skal fortsette ut 2012! Vi har brukt litt tid på å finne ut hva vi skal gjøre neste år, og har landet på følgende:

Mer kursing
Vi har som mål å ha 500 medarbeidere på 1-dagskurs neste år. I tillegg skal vi få klarspråk inn på våre interne skoler, på nyansattsamlinger og andre utdanningstilbud vi har. Vi skal dermed lage egne kurs, men også planlegge og utvikle ulike moduler som kan brukes generelt. Vi har et nyopprettet senter for kompetanseutvikling, som vi vil samarbeide tett med.

Mer tekstarbeid
Vi skal skrive om minimum 10 tekster neste år. Blant annet håper vi å jobbe med en av håndbøkene våre, som er ulike oppskrifter på hvordan veger skal bygges og vedlikeholdes. Noen av håndbøkene vet vi at entreprenørene (som er de som bygger og vedlikeholder vegene) mener kan bli enklere og klarere, og vi skal se om klarspråk kan bidra.  

Vi vil også se på brev som går til grunneiere, som må gi fra seg eller selge noe av grunnen sin til Vegvesenet. Det skjer som regel fordi det kommer en ny veg der de bor. Dette kan være vanskelig for de som må gi fra seg grunnen, og det er viktig at vi møter dem på en god måte, også skriftlig.

I tillegg skal vi

 • fullføre arbeidet som står igjen for i år 
 • fortsette å implementere retningslinjene
 • få klarspråk inn i etatens strategiske planer
 • tilby bistand til store prosjekter og fagavdelingene

Vi jobber mot de samme målene i 2012 som i 2011:

 1. Språket i Statens vegvesens skriftlige kommunikasjon skal forbedres. Det skal være klart, enkelt og forståelig – i tråd med Statens kommunikasjonspolitikk
 2. Brukerne av våre tjenester skal forstå sine plikter, rettigheter og muligheter første gang de mottar informasjon fra oss
 3. Gjennom vår skriftlige kommunikasjon skal vi oppfattes som en åpen og kundevennlige etat
 4. Tilsatte i Statens vegvesen skal få økt forståelse av hvilke gevinster det ligger i å bruke klarspråk
 5. Tilsatte i Statens vegvesen skal få kunnskapen og opplæringen de trenger for å skrive klart for både interne og eksterne lesere

Så det blir et gøy språkår også i 2012!

Reklamer

Klarspråkskonferansen nærmer seg

14. februar 2012 inviterer Direktoratet for IKT og forvaltning (Difi) og Språkrådet til en ny klarspråkskonferanse.

I år er lovspråket et hovedtema.

Blir dagen like bra som i fjor er det bare å glede seg! Jeg ser fram til å snakke med ledere og kommunikasjonsmedarbeidere som er engasjert i klarspråksarbeid og å dele våre erfaringer.

Vi skriver så folk forstår

Vi har laget våre egne retningslinjer for klart og tydelig språk. Nå blir det spennende å se om Vegvesenansatte greier å bruke dem! Vårt etatsledermøte vedtok retningslinjene i oktober, og de er nå førende for skriving hos oss.

Vi har laget retningslinjer, og ikke en språkprofil som mange andre etater har laget, fordi vi mener vi må starte med det overordnede. Vi har kommet langt dersom alle ansatte fra nå av

 • strukturerer teksten,
 • bruker mellomtitler og en god overskrift, og
 • lager et innhold som preges mindre av passivt språk og mer av en imøtekommende tone

Da er det mindre viktig om de skriver Region med stor eller liten bokstav, bru eller bro og om de setter komma på riktig sted. Slike spørsmål får vi heller ta opp senere, når retningslinjene er tatt skikkelig i bruk. Faren med å starte med detaljene er også at folk da bare blir opptatt av – nettopp detaljene.

Vi har delt retningslinjene i to:

En klar tanke
Før de ansatte starter med skrivingen, bør de tenke gjennom en del spørsmål og problemstillinger. Vi vet at mange ikke tenker nøye gjennom hva leseren vet om saken på forhånd. Vi har til og med fått tilbakemelding på at noen ikke tenker på hvem som skal lese når de skriver! Spørsmålene under “En klar tanke” skal bevisstgjøre skribenten på leserens behov.

En klar tekst
Her får de som skriver hjelp til å lage selve teksten. Først får de bistand til å lage en god struktur, før retningslinjene konsentrerer seg om hva en god tekst skal inneholde. Her går vi inn på de viktigste problemene vi har sett i tekstene så langt, for eksempel at vi skal: 

 • bruke et mer aktivt språk
 • skrive du og dere, ikke De eller omtale leseren i tredje person
 • prøve å unngå vanskelige ord

Hele veien krydrer vi med eksempler fra eget hus, slik at de kan få inspirasjon til egne tekster.

Et endringsprosjekt
Å lage retningslinjene gikk overraskende greit. Gjennom arbeidet med standardbrevene kom det klart fram hvor skoen trykker, og retningslinjene reflekterer dette. Utfordringen blir å få nærmere 6000 ansatte til å bruke dem! For å hjelpe ansatte til å ta i bruk retningslinjene, holder vi todagerskurs, vi har laget et e-læringskurs som vi tar i bruk i disse dager og vi holder minikurs og tilbyr arbeidsmøter til avdelingene. I tillegg går flere av lederne i bresjen for et klarere språk. Dette arbeidet er i startgropa, og vi må stadig finne nye tiltak.

Veldig mange av våre ansatte har skriving som sin profesjon, og det er ikke bare enkelt å endre måten de presenterer en tekst på. Vi i prosjektet får stadig nye argumenter, og prøver nye pedagogiske grep for å få til et godt samarbeid med de som skriver, og dette kommer til å kreve hardt arbeid fra både oss og de ansatte. Ikke minst må lederne enda mer på banen og oppmuntre og kreve et klart og tydelig språk fra sine medarbeidere.

Har dere noen råd til hvordan vi kan hjelpe ansatte til å ta i bruk retningslinjene? Kom gjerne med dem. Bruk gjerne retningslinjene våre som inspirasjon til arbeid dere holder på med.

Statens vegvesens retningslinjer for klart og tydelig språk-bokmål

Statens vegvesens retningslinjer for klart og tydelig språk – nynorsk